Johans Kristofs Broce. 2. sējums. Zīmējumi un apraksti

Purchase online

19.99

Johans Kristofs Broce. 2. sējums. Zīmējumi un apraksti
About this item
Price in bookstore 24.99 €
Category: History of Art & Culture
Author Zeids T.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 1996
ISBN 5796610171

Ievērojamā čehu izcelsmes novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742–1823) atstātais zīmējumu un komentāru krājums, kas pazīstams ar nosaukumu “Monumente”, ir unikāls 18.–19.gs. kultūras piemineklis. 1992. gadā izdevniecība “Zinātne” laida klajā “Zīmējumu un aprakstu” 1. sējumu “Rīgas skati, ļaudis un ēkas”. 2. sējums veltīts Rīgas priekšpilsētām un tās tuvākajai apkārtnei – Rīgas lauku novadam, Bolderājai, Daugavgrīvai, Slokai. Sējumā ietverti Rīgas priekšpilsētu plāni, dažādu ēku (skolu, slimnīcu, baznīcu) attēli un apraksti, kā arī zīmējumi, kas ataino tā laika Rīgas tirdzniecību un topošo rūpniecību. Pēc katra zīmējuma un tā apraksta vācu valodā dots teksta tulkojums latviešu valodā, tad – sastādītāju komentāri un precizējumi. Pievienots personu, vietu un priekšmetu rādītājs.


Related items