Antikrists.

Purchase online

5.69

Antikrists.
About this item
Price in bookstore 6.69 €
Category: Philosophy
Author Nīče F.
Publisher AGB
Publication date 2005

"Dažiem Nīcše ir kā starojošs meteors, kas nokritis no debesīm; citiem viņš ir kā asinskārīgs vilks, kas iz mežiem iebrucis mūsu kultūrā... Ikvienam, kas grib būt brīvs, jāsmeļas, pēc Nīcšes domām, brīvība sevī. "Esi cilvēks - un seko nevis man, bet sev! Tikai sev! Topi, kas tu esi!" Tāda ir Frīdriha Nīcšes devīze, kas noder kuram katram meklējošam garam." (Vilis Plūdonis)

Related items