Modernisma virzieni latviešu literatūrā

Purchase online

2.29

Modernisma virzieni latviešu  literatūrā
About this item
Price in bookstore 2.69 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Tabūns B.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 2003
ISBN 9789984698694

Profesora valsts emeritētā zinātnieka Broņislava Tabūna (1928-2004) monogrāfija veltīta modernisma, kas latviešu literatūrā formējas kultūras paradigmas maiņas apstākļos 19. gs. beigās un 20.gs. sākumā un tālāk attīstītās koeksistencē ar reālismu un romantismu, izpētei virzienu aspektā. Teorētiskais skatījums tekstu analīzē palīdz skaidrot virzienu cilmi un māksliniecisko izpausmi, kā arī latviešu modernismu iekonturēt, kur tam ir pamats, šīs mākslas attīstības eiropeiskā kontekstā.