Versija par... Latviešu literatūra 2000 - 2006

Purchase online

3.99

Versija par... Latviešu  literatūra 2000 - 2006
About this item
Price in bookstore 3.99 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author
Publisher Valters un Rapa
Publication date 2008
ISBN 9789984805221

Rakstu krājumā publicēti dzejnieka Māra Salēja, dzejnieka un kritiķa Kārļa Vērdiņa, kritiķes Ievas Dubiņas, literatūrkritiķa Rimanda Cepļa, literatūrzinātnieces Litas Silovas un teātra kritiķes Līgas Ulbertes raksti par jaunāko veikumu prozā, dzejā un dramaturģijā, par mūslaiku literatūras procesu, problēmām, veiksmēm un tendencēm, kā arī par aktuālākajiem autoriem un darbiem, kas ietekmē un veido mūsdienu literatūras kopumu. Krājumu papildina Rimanda Cepļa fotogrāfijas un Māra Salēja zīmējumi.

Pretēji līdzšinējiem rakstu krājumiem par jaunāko latviešu literatūru, kuros apkopoti zinātniskām konfernecēm sagatavotie referāti, šo krājumu veido pirmpublicējumi, kas varētu izraisīt turpmākas debates. „Versija par 21. gadsimta sākuma latviešu literatūru atsaucas uz klātienes diskusijām un kuluāru sarunām, piemēram, par postmodernismu; par trūkstošo un problemātisko jaunākajā latviešu literatūrā, tās dzīvotspēju un dzīvīgumu, par citu (vai tomēr to pašu?) reālismu utt. Sgaidāmajās diskusijās auglīgi un mākslinieciski radoši varētu būt centieni dot zīmīgu vārdu postpostmodernismam, kurš šur tur jau pamanīts. Rakstu krājums drīzāk vērtējams kā aicinājums uz sarunu, nevis galējo atbilžu sniegšana, svarīgāki ir bijuši jautājumi, nevis atbildes. Tāpēc – versija, nevis absolūtā un nemainīgā patiesība.”

Related items
Shops where you can buy this book