Matemātika 10.kl. m.g. 2.d.

Purchase online

3.99

Matemātika 10.kl. m.g. 2.d.
About this item
Price in bookstore 3.99 €
Category: High school literature
Author Lude I., Briņķe D.
Publisher Pētergailis
Publication date 2008
ISBN 9789984332604

Ineses Ludes un Dainas Briņķes "Matemātika 10.klasei" ievada izdevniecības "Pētergailis" sagatavotos mācību līdzekļu komplektus matemātikā macibu-gramatasi.Šis ir pirmais mācību līdzekļu komplekts, kurš veidots atbilstoši jaunajam standartam, integrējot algebras un ģeometrijas tēmas un par pamatu ņemot ISEC ESF projekta publiskoto matemātikas programmas paraugu.Tiek piedāvātas dažādas darba formas un dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, kurus var izvēlēties atkarībā no skolēnu sagatavotības līmeņa. • Mācību grāmatā atbilstoši jaunajam standartam un programmai dots vielas teorētiskais izklāsts un uzdevumu atrisināšanas piemēri, pietiekams uzdevumu un paškontroles jautājumu skaits, kā arī pētnieciskie uzdevumi, lai papildus nebūtu nepieciešami citi uzdevumu krājumi un mācību grāmatas.Skolotāju ērtībām 10. klases grāmata izdota divās daļās: pirmais un otrais pusgads. • Skolotāja grāmatā iekļauts: apgūstamo zināšanu un prasmju uzskaitījums; komentāri metodiskos jautājumos; pētniecisko uzdevumu ieteikumi; grūtāko mācību grāmatas uzdevumu izvērsti atrisinājumi; kontroldarba paraugs 2 variantos ar atrisinājumiem, vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas skalu. • Paškontroles darbu krājumā par katru tēmu iekļauti testi un „otrās daļas” kontroldarbi 2 - 4 variantos. Mācību līdzekļa pielietojums paredzēts atkarībā no skolotāja vēlmēm un sadarbības ar skolēnu. Mācību līdzekļu komplekts sastāv no : Mācību grāmata. 1.daļa Mācību grāmata. 2.daļa Skolotāju grāmata Pārbaudes un paškontroles darbi matemātikā 10.klasei

Shops where you can buy this book