Anatomija māksliniekiem.

Purchase online

9.89

Anatomija māksliniekiem.
About this item
Price in bookstore 10.99 €
Category: Academic Literature
Author Drīzulis A.
Publisher Madris

Mākslinieks Aivars Sprūdžs.
Par plastisko jeb ārējās formas anatomiju sauc zinātni, kas pētī cilvēka ķermeņa formas un proporcijas, to pārmaiņas kustībā (dinamika) un miera stāvoklī (statika). Tā pētī galvenokārt pieauguša cilvēka ķermeni. Taču vienmēr jāatceras, ka dzīves laikā ķermenī notiek lielas pārmaiņas. Bērna organismam ir savas uzbūves īpatnības, tas ļoti atšķiras no pieauguša cilvēka organisma. Plastiskā anatomija ir palīgs māksliniekiem viņu radošo uzdevumu risināšanā, tādēļ to sauc par anatomiju māksliniekiem. Tās uzdevums ir kalpot galvenokārt vizuālu problēmu risināšanai mākslas darbā.