Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis

Purchase online

3.11

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis
About this item
Price in bookstore 3.89 €
Category: Academic Literature
Author Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I
Publisher (Nezināms)
Publication date 2005
ISBN 9789984783161

Metodiskais līdzeklis izstrādāts ar mērķi palīdzēt veidot bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Tajā skaidrota norāžu un atsauču struktūra, elementu iekļaušana un dalītājzīmju sistēma, aplūkots arī norāžu sarakstu noformējums un kārtojums. Aplūkoti bibliogrāfisko norāžu veidošanas noteikumi dažāda veida avotiem: grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, kartogrāfiskajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem u.c.