Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati

Purchase online

13.49

Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati
About this item
Price in bookstore 14.99 €
Category: Academic Literature
Author Jansons E.
Publisher (Nezināms)
Publication date 2006
ISBN 9984783243

Analītiskās ķīmijas izpratnei ir nepieciešamas pamatzināšanas par ķīmiskajiem līdzsvariem un par to, cik ātri reaģējošās vielas var sasniegt līdzsvaru. Jāizprot šķīdumos psatāvošie protolītiskie, kompleksveidošanās un redokslīdzsvari, jo daudzos gadījumos analizējamos materiālus vispirms šķīdina. Tas attiecas arī uz līdzsvariem, kas iestājas vielas šķīdinot. Grāmata sniedz arī pamatzināšanas par maskēšanu un demaskēšanu, kā arī par atdalīšanas metodēm.

Related items
Shops where you can buy this book