Juridisko dokumentu paraugi

Purchase online

1.69

Juridisko dokumentu paraugi
About this item
Price in bookstore 1.99 €
Category: Law
Author
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2013
ISBN 9789934030826

Šī grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, un tā sniedz ieskatu, kā sastādāmi un strukturējami juridiskie dokumenti.
Izdevumā apkopoti dokumentu paraugi darba tiesisko attiecību, patērētāju tiesību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ģimenes tiesību jomās, kā arī citi tiesu institūcijām adresētu dokumentu paraugi, piemēram:
- darba līgums, iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu, darba līguma uzteikums, prasības pieteikums tiesai par darba devēja uzteikumu;
- prasības pieteikums par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu vai paternitātes noteikšanu;
- līgumi par nekustamo īpašumu;
... un citi dokumenti dažādās juridiskās situācijās.

Shops where you can buy this book