Latvijas Republikas darba likums

Purchase online

17.27

Latvijas Republikas darba likums
About this item
Price in bookstore 19.19 €
Category: Law
Author
Publisher Latv.vēstnesis
Publication date 2013
ISBN 9789984840154

Latvijas Republikas Darba likums latviešu, angļu un vācu valodā ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2012.gada 11.jūlijam. Pirmo reizi vēsturē publicēti likuma tulkojumi angļu un vācu valodā, lai sniegtu iespējami plašu pārskatu par Latvijas darba tiesībām.

Līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Darba likums tika reformēts, lai tajā ieviestu Eiropas Savienības direktīvās noteikto. Likums papildināts, piemēram, ar regulējumu par kolektīvo atlaišanu, darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļu īpašnieka maiņas gadījumā, par darba laika organizāciju, kā arī ar vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un profesiju saistītajiem Eiropas standartiem un drošības un veselības aizsardzības regulējumiem strādājošām grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā. Likumā ietverti arī noteikumi, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem.

Tulkojumu angļu valodā veicis Tulkošanas un terminoloģijas centrs (TTC) un tulkotājs Uldis Brūns, savukārt tulkojums vācu valodā balstīts uz Vācijas vēstniecības tulka Andas Švēdes tulkojuma. Katru no tulkojumiem pārskatīja ZAB bnt Riga, bet pēdējos labojumus veica Vācijas advokāts Teiss Klaubergs (Theis Klauberg).

Shops where you can buy this book