Rīgas viesnīcu arhitektūra

Purchase online

3.29

Rīgas viesnīcu arhitektūra
About this item
Price in bookstore 3.29 €
Category: Architecture
Author Strautmanis I.,Ulme A.
Publisher Pētergailis
Publication date 2013
ISBN 9789984333663

Rīgas arhitektūrā nozīmīga vieta ir viesnīcām, to tapšanas vēsturei. Autori ir apkopojuši grāmatā plašu materiālu, kas aptver pazīstamāko viesnīcu vēsturisko ēku būvniecības un rekonstrukcijas procesus un jaunbūvju celtniecības norises. Šo namu aprakstītās likteņgaitas dažādos laikmetu griežos bagātīgi ilustrē celtņu plāni, projektu skices, maketu reprodukcijas, ēku fasāžu zīmējumi un pat detālplānojuma izpētes materiāli.

Grāmatas nodaļas par universālo dizainu un viesnīcu sertificēšanas sistēmu ļaus lasītājam iepazīt prasības, kas ir pamatā starptautiskai viesnīcu klasifikācijai, projektētājiem tas būs noderīgs materiāls, pielāgojot viesnīcas ieceres pasaules standartiem, bet tūrisma uzņēmumu vadītājiem un tūristiem — bagātīgs izziņas avots

Shops where you can buy this book