Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Purchase online

30.59

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums
About this item
Price in bookstore 33.99 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Autoru kolektīvs
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2015
ISBN 9789984742779

Latviešu valodas gramatikā iztirzātas mūsdienu, resp., pašreizējās vai pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās valodas parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā mutvārdu formā. Lai pilnīgāk un vispusīgāk atklātu valodas formu sistēmu, tās formālās struktūras, latviešu valodas gramatikas aprakstā iekļauta arī fonētika, fonoloģija un morfonoloģija, jo valoda nevar pastāvēt bez runas formas un bez šo patstāvīgo valodniecības nozaru jautājumu izpētes nav iespējams vispusīgi aplūkot daudzas morfēmikas, vārddarināšanas, morfoloģijas un sintakses parādības.