Špikeris. Pasaules vēsture. Notikumi. Jēdzieni. Shēmas

Purchase online

3.32

Špikeris. Pasaules vēsture. Notikumi. Jēdzieni. Shēmas
About this item
Price in bookstore 3.69 €
Category: High school literature
Author Krieviņa V.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2019
ISBN 9789984376448

Vitas Krieviņas grāmatā ”Pasaules vēsture” īsā un konspektīvā veidā aplūkoti svarīgākie pasaules vēstures notikumi un procesi no aizvēstures līdz mūsdienām. Galvenā uzmanība mācību līdzeklī pievērsta vēstures periodizācijai, sabiedrības struktūrai, valsts pārvaldei, saimniecībai un starptautiskajām attiecībām gadsimtu ritējumā. Daudzās kartes, shēmas, statistiskās un hronoloģiskās tabulas ļaus lasītājam labāk uztvert un saprast grāmatas saturu.

Mācību līdzeklis palīdzēs skolēniem atkārtot, sakārtot un sistematizēt vēstures zināšanas, kas būs jādemonstrē vēstures tematiskajās ieskaitēs un centralizētajā eksāmenā Latvijas un pasaules vēsturē.

Arņa Kilbloka vāka dizains.


Related items
Shops where you can buy this book