Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem

Purchase online

3.14

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem
About this item
Price in bookstore 3.49 €
Category: Nature
Author Strazdiņa l., Liepiņa L. u.c.
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2015
ISBN 9789934180590

Sūnu ceļvedī īsi raksturota sūnu morfoloģija, augšanas apstākļi, vairošanās īpatnības, sniegts nozīmīgāko jēdzienu skaidrojums. Ceļveža pamatdaļā sūnu sugu aprakstus papildina krāsu fotogrāfijas, sūnu lapu shematiskie zīmējumi, raksturīgās pazīmes, augšanas apstākļu raksturojums. Grāmatas noslēgumā pievienots autoru pilnveidots Slīteres nacionālā parka sūnu sugu saraksts. Taksonu nomenklatūra veidota pēc Grolle & Long (2000) un Hill et al. (2006), latviskie nosaukumu – pēc A. Āboliņas (2001). Vāka dizains, Agris Dzilna. Zīmējumi, Lauma Strazdiņa, Līga Strazdiņa.

Shops where you can buy this book