Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā. Tiešās prasības

Purchase online

6.29

Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā. Tiešās prasības
About this item
Price in bookstore 6.99 €
Category: Law
Author Vasariņš N., Krastiņš U.
Publisher Tiesu Namu aģentūra
Publication date 2015
ISBN 9789934508264

Autori Uldis Krastiņš un Normunds Vasariņš piedāvā lasītājiem jaunu grāmatu Eiropas tiesībās: “Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā. Tiešās prasības”, ko izdevusi Tiesu namu aģentūra.Grāmatas saturs skar konkrētu, padziļināti izpētītu tēmu Eiropas Savienības tiesību sistēmā, proti, kā notiek tiesību aktu apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā. Šī darbā aplūkotā tēma savukārt sadalīta divās daļās atkarībā no prasības veida. Atsevišķi izdalītas `prasības atcelt tiesību aktu un prasības sakarā ar bezdarbību.Lasītājus varētu interesēt arī Izmantoto avotu sarakstā dotais plašais tiesu prakses materiālu uzskaitījums.Autori vēlējušies parādīt, ka taisnīgas tiesas pamatā ir skaidri un paredzami judikatūrā izvirzīti noteikumi katram lietas dalībniekam.Jaunais izdevums ir labs pienesums ar Eiropas Savienības tiesībām saistītajā literatūras klāstā. Tas var būt noderīgs ne tikai tiesnešiem, advokātiem un citiem juristiem, bet arī studentiem, kas apgūst Eiropas Savienības tiesības.


Shops where you can buy this book