Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums”

Purchase online

6.92

Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums”
About this item
Price in bookstore 7.69 €
Category: Academic Literature
Author
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2015
ISBN 9789934180392

Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras (sadarbībā ar Baltu valodniecības katedru) 2014. gada 20. un 21. martā rīkotās 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums” referātu apkopojums.


Shops where you can buy this book