Latviešu tautasdziesmu semantika

Purchase online

8.32

Latviešu tautasdziesmu semantika
About this item
Price in bookstore 9.79 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Reidzāne B.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 2015
ISBN 9789934549014

Cietie vāki, 528 lpp.

Dr.hab.philol. Beatrises Reidzānes monogrāfija balstās virknē jau kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem viņas veiktu fundamentālu latviešu folkloras semantikas pētījumu, kas augstu novērtēti folkloras pētnieku un interesentu vidē. Monogrāfija ir nozīmīga ar latviešu folkloristikai novatoru semantikas kā kompleksas pētnieciskas sistēmas pielietojumu, kas balstās uz tautasdziesmas vārda semantikas kopsakarībām ar tautasdziesmas tekstu un tipu.

Šis unikālais pētījums pārkāpj Latvijā praktizētās metodoloģijas robežas un ar savu apjomīgo tautasdziesmu izvērtējumu lingvostatistiskā, areālā un semantiskā griezumā risina folklingvistikai aktuālus jautājumus, ietiecoties arī lingvistiskās etnogrāfijas laukā.

Izdevumu bagātina terminu skaidrojumi un izvērsts kopsavilkums angļu valodā.

Grāmatas noformējumā izmantoti mākslinieka Daiņa Rožkalna zīmējumi.

Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitālfonda finansiālu atbalstu.Shops where you can buy this book