Tiesības uz nāvi: eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti

Purchase online

36.89

Tiesības uz nāvi: eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti
About this item
Price in bookstore 40.99 €
Category: Law
Author Poļaks R.
Publisher Tiesu Namu aģentūra
Publication date 2017
ISBN 9789934508417

Aktuālo dzīvības un nāves tēmu Tiesu namu aģentūras izdotajā grāmatā "Tiesības uz nāvi. Eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti" aplūkojis tiesību zinātņu doktors Rihards Poļaks. Grāmatā sniegta dziļa un vispusīga eitanāzijas jeb “vieglās nāves” tēmas izpēte, kurai, neskatoties uz tās aizvien pieaugošāku aktualitāti arī Latvijā, līdz šim pievērsušies tikai daži pašmāju autori. Darbā dota dažādu viedokļu un atziņu analīze, formulējot eitanāzijas definīciju un klasificējot tās daudzveidīgās formas un veidus. Ievērojama vieta grāmatā atvēlēta eitanāzijas un asistētās pašnāvības krimināltiesiskajam regulējumam ārvalstīs, analizējot dažādu valstu tiesisko praksi un uzskatāmi parādot gan tiesiskā regulējuma nepilnības, gan to izraisītās kvalifikācijas nianses. Vienlaikus autors piedāvā papildināt arī Latvijas Krimināllikumu, paredzot atbildību par nonāvēšanu aiz līdzcietības un palīdzības sniegšanu pašnāvības izdarīšanā. Grāmata var būt noderīga gan praktizējošiem, gan topošajiem juristiem, veselības aprūpes darbiniekiem, sociologiem, filozofiem un visiem citiem, kurus interesē jau kopš antīkajiem laikiem tik aktuālais dzīvības un nāves jautājums.