Anestezioloģijas pamati vairāk nekā 1000 jautājumos un atbild

Purchase online

16.19

Anestezioloģijas pamati vairāk nekā 1000 jautājumos un atbild
About this item
Price in bookstore 17.99 €
Category: Medicine. Pharmacology
Author Sondore A.
Publisher Medicīnas apgāds
Publication date 2016
ISBN 9789984813899

Grāmata ir 2001. un 2011.gadā izdotas grāmatas papildināts izdevums. Tajā saglabāta iepriekšējo izdevumu struktūra un saturs, kas aptver fizioloģijas, patofizioloģijas, farmakoloģijas un anestezioloģijas/intensīvās terapijas klīniskās prakses problēmas. Grāmatā izmantota un apkopota jaunākā informācija par anestezioloģijas un daļēji intensīvās terapijas pamatkoncepcijām un principiem, kas izklāstīti pasaulē un Eiropā izdotās mācībgrāmatās, rokasgrāmatās, žurnālu rakstos, vadlīnijās un rekomendācijās. Grāmata papildināta ar jauniem jautājumiem un izmantoto literatūru.

Grāmata domāta par mācību līdzekli medicīnas studentiem un ārstiem speciālistiem.

Vāka māksliniece Iveta Bambere.


Related items
Shops where you can buy this book