Ugunīgais varoņdarbs. Uguns ir pie sliekšņa

Purchase online

6.54

Ugunīgais varoņdarbs. Uguns ir pie sliekšņa
About this item
Price in bookstore 7.69 €
Category: Philosophy
Author Uranovs N.
Publisher Vieda
Publication date 2007

Jau pirms daudziem gadsimtiem cilvēce tika brīdināta par to bargo laiku, kad uguns viļņi sāks plūst uz Zemi. Pravieši, Skolotāji, gaišreģi, slepenajās zinībās Iesvaidītie visās tautās, dažādos laikos, dažādos kontinentos - viņi visi kā viens runājuši par Uguns Laikmeta iestāšanos. Tikpat vienprātīgi viņi ir runājuši par nepieciesamību sagatavot sevi šim liktenīgajam periodam. Nu Uguns Laikmets ir klāt. Ir ieksutējusies tautu apziņa, un Zemes dzīles, tricinot Zemes garozu, arī sākušas kustēties. Pasaulei ir jāatjaunojas vai jāaiziet bojā.
No krievu valodas tulkojusi Dzintra Dāvidsone. Lienes Apines mākslinieciskais noformējums.

Related items