Letonika otrais kongress. Latviešu literatūras procesi un personības

Purchase online

1.79

Letonika otrais kongress. Latviešu literatūras procesi un personības
About this item
Price in bookstore 1.99 €
Category: Philology. Literary Theory
Author
Publisher LU LFMI
Publication date 2008
ISBN 9789984395609

Grāmatā apkopoti zinātniskās konferences "Letonika" raksti par latviešu literatūras vēstures izpētē interesantām un aktuālām tēmām. Tie skar dažādus Latvijas vēstures laika posmus. Intereses centrā nonākusi gan 18. gs. Baltijas apgaismības virzienu nozīme latviešu 18. gadsimta literatūras attīstībā (Pauls Daija), gan "Robinsona Krūziņa" gaitas Latvijā (Zigrīda Frīde), gan Eiropas garīgie meklējumi Annas Brigaderes un Manfrēda Kibera sarakstē un daiļradē (Ieva Kalniņa), gan XX gs. otrās puses (pēckara) prozā izlasāmie simboliskie vēstījumi (Raimonds Briedis) un daudzi citi interesanti un mazzināmi pavērsieni literatūras izpētē. Vairāki raksti veltīti arī latviešu literatūras likteņiem ārpus Latvijas.

Related items
Shops where you can buy this book