Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem

Purchase online

18.79

13.15

Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem
About this item
Category: Nature
Author Vordermane K.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2017
ISBN 9789934070204

Vai jums ir pārāk sarežģīti saprast, ko īsti māca bērniem?
Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs ir lielisks palīgs ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem. Kopā darbojoties, pat sarežģīti jēdzieni būs viegli izprotami.

Grāmatā iekļauti būtiskākie pamatskolas temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā: no atoma uzbūves un dzīvo organismu daudzveidības līdz dabas parādībām un Visuma uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, diagrammas un skaidrojumi palīdzēs izprast dažādas dabaszinātņu likumsakarības.

Related items