Parlamentārā izmeklēšana Latvijā Republikā 1

Purchase online

14.93

Parlamentārā izmeklēšana Latvijā Republikā 1
About this item
Price in bookstore 16.59 €
Category: Law
Author
Publisher Latvijas vēstnesis
ISBN 9789984840475

zdevuma “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” uzmanības centrā ir parlamenta darbs. Lasītājiem tiek dota iespēja ielūkoties Saeimas izmeklēšanas komisiju darbā un gūt informāciju par tādu svarīgu parlamenta funkciju kā parlamentārā kontrole. Grāmatas pirmajā daļā pirmo reizi publicēti zinātniskie raksti par parlamentu, parlamentārās kontroles vēsturi, politisko atbildību un kriminālprocesa sasaisti ar šo īpašo izmeklēšanas veidu. Te ievietotas tabulas, kurās ir līdz šim neapkopota informācija par Latvijas divpadsmit Saeimas sasaukumu prezidijiem, frakcijām, to skaitu un komisijām. Parlamentārisms Latvijā attīstījies savdabīgos apstākļos. Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 1918.gadā un arī vēlāk neatkarību atguvušās valsts politiķi balstījās uz iepriekšējo politisko sistēmu pieredzi. Pirmajā periodā šī pieredze tika gūta Krievijas Impērijas pārvaldes institūcijās, bēgļu nometnēs un Brīvības cīņu organizēšanā, savukārt otrajā periodā politiķi aizguva pieredzi nevis no pirmā neatkarības laika, bet gan no PSRS okupācijas režīma iestādēm. “Latvijas parlamentārismam ir raksturīga nekvalitatīva parlamentārā diskusija starp pozīciju un opozīciju,” grāmatas ievadā raksta tās idejas autors prof., Dr.iur. Ringolds Balodis. “Praktiski jebkura opozīcijas iniciatīva ir lemta neveiksmei, jo tā nāk no “nepareiziem” rosinātājiem. Turpretī parlamentārajā izmeklēšanā opozīcijas deputātiem ir iespēja parlamentārajam vairākumam neērtus jautājumus padarīt publiskus un pievērst tiem vēlētāju uzmanību.” Grāmata ir dokumentāru liecību un vēsturisku faktu pirmpublicējums. Tā būs noderīga ne vien politiķiem, bet arī ikvienam, kurš interesējas par politiku.

Shops where you can buy this book