Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 2

Purchase online

47.24

Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 2
About this item
Price in bookstore 52.49 €
Category: Law
Author
Publisher
ISBN 9789984840482

Izdevuma “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā” otrajā daļā pirmo reizi apkopota informācija par darbu, ko veikusi trīsdesmit viena parlamentārās izmeklēšana komisija. Astoņas no tām izveidotas un darbojušās pirmās neatkarības laikā, bet divdesmit trīs – mūsdienās, pēc neatkarības atjaunošanas.

Grāmatā materiālu par katru izmeklēšanas komisiju ievada komisijas “vizītkarte”, kas sniedz informāciju par komisijas sastāvu, darbības ilgumu, sēžu skaitu un izveidotajām apakškomisijām.

Pirmās neatkarības laika izmeklēšanas komisiju galaziņojumi arhīvos nav saglabājušies, taču liecības par tiem atrodamas Saeimas sēžu stenogrammās. Grāmatā ietverti Saeimas plenārsēžu stenogrammu izvilkumi no tām sēdēm, kurās tika izskatīti komisiju galaziņojumi.

Savukārt sadaļā, kas aptver otrās neatkarības laiku, publicēti visu parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumi, stenogrammu izvilkumi no sēdēm, kurās šie galaziņojumi izskatīti, kā arī dažādi dokumenti, kas ilustrē parlamentārās izmeklēšanas komisiju darba specifiku. Te iekļauti arī mūsdienu Saeimu parlamentārās izmeklēšanas komisiju priekšsēdētāju viedokļi par viņu vadītās komisijas darba rezultātiem.

Grāmata dod iespēju lasītājiem pašiem objektīvi izvērtēt katras komisijas veikumu un, iespējams, ļaus uzlabot turpmāko Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbu.

Shops where you can buy this book