Latviešu valodas pareizrakstība. Tabulas

Purchase online

3.19

2.23

Latviešu valodas pareizrakstība. Tabulas
About this item
Category: Dictionaries, language teaching methods & materials
Author Ambote A.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2017
ISBN 9789984361284

Tabulas atgādina par ortogrāfijas, interpunkcijas un dažiem stilistikas nosacījumiem, kuru ievērošana nodrošina pareizu rakstību.