Špikeris. Bioloģija vidussk. shēmās un tabulās

Purchase online

3.14

Špikeris. Bioloģija vidussk. shēmās un tabulās
About this item
Price in bookstore 3.49 €
Category: High school literature
Author
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2017
ISBN 9789934011078

Bioloģijā apgūstamo tematu loks ir ļoti plašs. Šajā grāmatā iekļauti vidusskolas bioloģijas stundās aplūkotie jautājumi. Attēli ar paskaidrojumiem, apkopotie bioloģiskie termini, pārskata tabulas un shēmas palīdzēs labāk izprast un atcerēties mācību grāmatās lasīto. Šī informācija noderēs gan ikdienas mācībās, gan gatavojoties pārbaudes darbiem un vidusskolas bioloģijas eksāmenam, kā arī konkursiem un bioloģijas olimpiādei.