Sievietes reformācijas ceļā

Purchase online

5.66

Sievietes reformācijas ceļā
About this item
Price in bookstore 6.29 €
Category: Religion
Author Autoru kolektīvs
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2018
ISBN 9789934183560

"Pirmo reizi plašākā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vēstures un tagadnes kontekstā izvērsts skatījums uz pieaugošo sievietes kalpošanu luteriskajā baznīcā Latvijā gadsimtu gaitā. Šīs kalpošanas kā zemūdens straumes un plūsmas atklāšana un tās apzināšanās dod skaidru pārliecību un izjūtu, ka noteikti esam ceļā pretī ticībai un pašsaprotamai praksei: Gars var aicināt jebkurā, arī ordinētā, kalpošanā katru - gan sievietes, gan vīriešus.
Šis ir izcils ieguldījums, veidojot apziņu par abu dzimumu līdzvērtīgu kalpošanu mācītāja un bīskapa amatā Latvijā." (Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs)
"Rūpīgos pētījumos par ne pārāk zināmām vēsturiskām tēmām autoriem ir izdevies izveidot ne tikai nozīmīgu, bet arī ļoti interesantu monogrāfiju. Katram, kuram interesē Latvijas kultūras, garīgā un sabiedriskā attīstība, šis izdevums būs ierosinošs. Pašreiz sieviešu loma baznīcās atkal ir aktuāls jautājums. Grāmatā atrodam vērtīgu informāciju par to, kā sievietes agrākos laikos kalpojušas baznīcās un piedalījušās to dzīvē." (Jāna Jēruma-Grīnberga, Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes kapelāne)
Vāka noformējumam izmantota Agneses Bules grafika.

Related items
Shops where you can buy this book