Skaitļu slejas 1. Racionālie skaitļi

Purchase online

6.69

Skaitļu slejas 1. Racionālie skaitļi
About this item
Price in bookstore 6.69 €
Category: Elementary school literature
Author Mencis J. sen.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2018
ISBN 9789984560366

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību. Katra sleja ar horizontālām līnijām sadalīta apmēram 3 cm (6 rūtiņu) joslās. Katrā joslā ievietoti 3 piemēri. Tādās pašās joslās sadalītas arī atbilžu slejas. Rezultātu pierakstam skolēns uz rūtiņu papīra sagatavo savu sleju, novelkot horizontālās līnijas ik pēc 6 rūtiņām. Skolēna sleju pieliekot blakus atbilžu slejai, tūlīt var pamanīt kļūdainos rezultātus. Ja nepieciešams, risināšanai var izmantot speciālu burtnīcu vai piezīmju lapas. Skaitļu slejas sastādītas divos variantos. Atbilžu slejas ievietotas atsevišķi sabrošētā pielikumā, ko pēc vajadzības var izņemt no vingrinājumu brošūras.

Skaitļu sleju 1. daļā (racionālie skaitļi) ir šādas nodaļas: I. Naturālie skaitļi. II. Parastās daļas III. Decimāldaļas. IV. Parastās daļas un decimāldaļas vienkopus. V. Racionālie skaitļi.

Shops where you can buy this book