Pie Jēzus sirds. Lūgšanu krājums

Purchase online

7.39

Pie Jēzus sirds. Lūgšanu krājums
About this item
Price in bookstore 8.69 €
Category: Religion
Author
Publisher Dzīvības straumes
Publication date 2018
ISBN 9789984874517

"Jūs saņemat lūgšanu krājumu, kādu varbūt gaidījāt jau sen! Tā sastādītājs mums piedāvā draudzīgu un personisku sastapšanos ar Kungu, kuras laikā ikviens var runāt ar Viņu brīvi un no sirds.
Kad esat cieši piekļāvušies pie Jēzus Sirds, aizmirstiet tukšības, jo šādu mīlestības dialogu ar Viņu iespējams dara vienīgi vārdi no sirds un ticības.
Krājuma sastādītājs - priesteris, kas paradis redzēt to cilvēku postu, ar kuriem ik dienas tiekas savā atbrīvošanas un dziedināšanas kalpojumā, mūs aicina lūgties kopā ar tiem, kas cieš; ar tiem, kas savu dzīves ceļu staigā ar ticību gan grūtībās, gan priekā. Šīs vienkāršās un viegli saprotamās lūgšanas, kaut arī bieži aizgūtas no izciliem garīgās dzīves skolotājiem, pielietojamas jebkuros apstākļos. Tomēr vārdi nav svarīgi - galvenais ir mīlēt..."

Related items
Shops where you can buy this book