Daugavpils novads. Vietas vērtība

Purchase online

6.65

Daugavpils novads. Vietas vērtība
About this item
Price in bookstore 7.39 €
Category: History of Art & Culture
Author Kursīte J. sastād.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 2018
ISBN 9789934549601

Krājuma pamatā – 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā ieraudzītais, sajustais, izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet kuru zinātnisko interešu lokā ir norises Daugavpils novadā.

Krājumā Daugavpils novada savdabība atklāta 23 publikācijās, kas ietilpinātas trijās tematiskās nodaļās: 1. Novada identitāte: stabilais un mainīgais; 2. Novada vēsture, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums; 3. Daugavpils novads 2016–2017: status quo un jautājumi nākotnei.

Autoru mērķis ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus.

Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēki, gan citu institūciju nozares eksperti.

Related items
Shops where you can buy this book