Handwoven Textiles of Latvia

Purchase online

67.49

Handwoven Textiles of Latvia
About this item
Price in bookstore 74.99 €
Category: Grāmatas "Latvija 100"
Author
Publisher Sana Solaris
Publication date 2018
ISBN 9789934874918

Grāmatā “Handwoven Textiles of Latvia” jūs atradīsiet vairāk nekā seši simti austo Latvijas segu fotogrāfijas. Grāmata iznākusi nelielā tirāžā. Tā iepazīstinās tuvus un tālus ārzemju interesentus ar latviešu audēju vienreizējo sniegumu. Grāmatas prototips ir šogad iznākusī grāmata “Latvijas segas Lavijas tūktošgadei”, kas nu jau ir atrodama gandrīz katrā austuvē.

Rakstu autori ir Inese Sirica un Uģis Niedre. Grāmata atspoguļo aušanas tradīciju Latvijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Grāmatas saturs balstīts uz audēju aptauju un tādēl zināmā mērā uzskatāms par zinātnisku darbu. Grāmatas teksts un bagātīgais fotomateriāls atklāj daudzveidīgo visu Latvijas novadu, kā arī Rīgas un Piebalgas austo segu klāstu. Grāmatas māksliniece ir Anete Krūmiņa, kas izvēlējusies citādu risinājumu salīdzinoši ar latviešu valodā iznākušo versiju. Lasītājs 550 lapas pusēs varēs atklāt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī dečus, kā arī latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segas. Latvijā tapušas josliņsegas, mežģīņsegas un audējas arī ļāvušās radošiem eksperimentiem. Viena no Piebalgas segām atsūtīta no Ērika Vēliņa ģimenes Austrālijā un vairākas segas publicētas ar Mariannas Auliciemas palīdzību no muzeja LAPA.

Izdevuma mērķis ir bijis vienkopus apkopot tautas lietišķās mākslas studijās mūsdienās noaustās segas, kuru saknes meklējamas Latvijas tautas amatniecībā - mūsu unikālajam kultūras mantojumam. Grāmata atspoguļo valsts simtsgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām, kuras nosargājušas tradīcijās balstītas aušanas prasmes līdz mūsdienām.

Grāmatu būs iespējams izmantot kā mūsu valsts reprezentācijas dāvanu!

Shops where you can buy this book