Dejas kompozīcija

Purchase online

8.99

Dejas kompozīcija
About this item
Price in bookstore 9.99 €
Category: History of Art & Culture
Author Spalva R.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 2018
ISBN 9789934549687

Latvijas kultūrtelpā joprojām ir visai maz pētījumu dejas mākslas jomā, lai gan ir liela sabiedrības interese par deju kā īpašu, fenomenālu parādību.
Tie, kuri vēlas spriest par deju vai nodarbojas ar tās veidošanu, vienmēr uzdod jautājumus - kas ir deja, kādai ir jābūt ideālai dejai, vai pastāv universāli tās veidošanas principi? Atbildes uz šiem jautājumiem savā monogrāfijā, balstoties uz ilgākā laika posmā gūto personīgo radošo pieredzi un zināšanām, sniedz Rita Spalva.
Zināt dejas kompozīcijas likumības un mācēt izmanot tās praksē ir īsākais ceļš uz rezultātu-deju kā mākslas objektu. Autore meklējusi atbildes uz daudziem ar dejas kompozīciju saistītiem jautājumiem savās horeogrāfijas studijās, radošajā praksē, pedagoģiskajā darbā un zinātniskajā darbībā - publikācijās, referātos, kā arī izstrādājot doktora disertāciju. 40 gadus ilgajā dejas kompozīcijas studiju priekšmeta pasniegšanas pieredzē viņa uzkrājusi zināšanas dejas kompozīcijas veidošanā un sapratusi, ka to sistematizācija un sakārtošana atsevišķā monogrāfijā varētu sekmēt plašās, bet sašķeltās dejas nozares vienošanu par principiem, kritērijiem un kvalitātēm deju iestudējumu veidošanā. Šāda monogrāfijas nepieciešama ne tikai studentiem, bet arī sabiedrībai kopumā, jo tā vērsta uz kritiskās domāšanas pieejas ieviešanu dejas kompozīcijas veidošanā un vērtēšanā.
Monogrāfijā, balstoties teorētiskajos vispārinājumos un praktiskajās atziņās, apkopota, sistematizēta un analizēta plaša diapazona informācija par dejas kompozīcijas struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku, paņēmieniem utt.. Tajā apskatītas gan dejas kompozīcijas veidošanai kopumā svarīgas problēmas, kas attiecināmas uz jebkuru horeogrāfisku iestudējumu, gan arī specifiskie jautājumi, raksturīgi atsevišķiem deju žanriem. Monogrāfiju veido 3 nodaļas, tekstu papildina tabulas, grafiski attēli un piemēri no dažādu žanru horeogrāfu daiļrades.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Related items
Shops where you can buy this book