Seno baltu rotas. Jewellery of the Ancient Balts

Purchase online

4.31

Seno baltu rotas. Jewellery of the Ancient Balts
About this item
Price in bookstore 4.79 €
Category: History
Author Mikāns J.
Publisher Tautas mākslas cen
ISBN 9984974197

"Viena no pirmajām studijām, kas pēc muzeju fondu materiāliem sāka pētīt un atdarināt arheoloģiskās baltu rotas, ir Tautas lietišķās mākslas studija „Kalvis”. Kopš dibināšanas (1959) par savu darbības pamatvirzienu tā izvēlējusies tradicionālās kultūras mantojuma apzināšanu – arheoloģiskā materiāla
izpēti un seno baltu rotu atdarināšanu. Manā vadībā tika pētītas arheoloģiskās rotas muzeju fondos,
zīmēti rotu uzmērījumi un meklēti tehniskie risinājumi to izgatavošanai. Ilgo studiju laikā TLMS „Kalvis”
meistari ir izpētījuši arheoloģisko rotu izgatavošanas noslēpumus, darināšanas paņēmienus, rakstus un to kompozīcijas principus. Rezultātā tapušas rotas, kas, saglabājot seno baltu rotu iezīmes, ir lieliski jaunrades darbi. Mākslinieciskās jaunrades darbs seno baltu rotu pētniecībā turpinās arī šobrīd studijas vadītājas Valdas Kesneres vadībā.

Izdevums „Seno baltu rotas” ir gan studijas „Kalvis” radošās biogrāfijas atspoguļotājs, gan tam ir arī kultūrvēsturiska nozīme, jo zīmējumos redzamas arheoloģiskās rotas, kas glabājas Latvijas muzeju krājumos, un zīmējumus papildina atdarinājumi un rotas, kas darinātas, pamatojoties uz arheoloģisko rotu kompozīciju," par grāmatu stāsta metālmākslinieks Jānis Mikāns.

Related items
Shops where you can buy this book