Latvijas namdaris Vilis Olavs

Purchase online

2.39

Latvijas namdaris Vilis Olavs
About this item
Price in bookstore 2.39 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author Krusa F.
Publisher Valters un Rapa
ISBN 9789984595597

Kas kārtīgam latvietim būtu jāzina par Olavu? Vismaz divas lietas: pirmkārt, viņš priekš 1.pasaules kaŗa vadīja Rīgas latviešu skolas un ar to būtiski palīdzēja mūsu tautai uzvarēt pārkrievošanu; otrkārt, kaŗa laikā viņš vadīja Latviešu bēgļu apgādāšanas Centrālkomiteju, kas rūpējās par simtiem tūkstošiem latviešu bēgļu iztiku, saturēšanu Krievijas plašumos, latvietības uzturēšanu, pārstāvību pret varas iestādēm un faktiski kļuva latviešu priekšparlaments, kur nobrieda 18.novembŗa idejas un paši pasludinātāji. Šaurākas aprindas varētu zināt, piemēram, ka Olavs bijis “Talavijas” studentu korporācijas dibinātājs. Ja pavisam īsi, Olavs, kā ar minēts grāmatas virsrakstā, bija Latvijas namdaris, kuŗš mira īsi priekš nama pabeigšanas, jeb — vēl īsāk — latviešu Mozus.

Related items
Shops where you can buy this book