Letonica Nr 36

Purchase online

5.39

Letonica Nr 36
About this item
Price in bookstore 5.99 €
Category: Philology. Literary Theory
Author
Publisher LU Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts

PRIEKŠVĀRDS
Gatis Karlsons, Rita Treija. Par tradīciju arhīviem un vēl

RAKSTI

Harijs Bavono. Arhīvu institūciju līdzdalības veicināšana tradicionālās kultūras zināšanu aizsardzībā un saglabāšanā: pārdomas par Idonēzijas gadījumu
Flavio Karbone, Frančeska Nemore. Pārskatot paleogrāfa darba dokumentus: teritorijas un tās kultūras atklāšana
Braiens Giemza. Vairāk nekā vārdi: cieņpilna un atbildīga kopienas arhīvu resursu vadība
Lauri Harvilahti. Tradīciju arhīvi un digitālās pasaules izaicinājumi: no ekskluzīviem noteikumiem uz tīklošanos un kontekstu
Peka Hentonens, Jāna Kilki. “Dokumenti kontekstā” un Somijas arhīvu aprakstīšanas konceptuālais modelis
Janīna Hriņeviča, Irina Vasiļjeva. Vietējās kopienas folkloras mantojums un arhīvi
Karstens Kūnels. Autentiskums arhīvu aprakstīšanā – standartizēšana pretstatā institucionālam norādījumam?
Rona Razona. Arhīvu kolekciju atklāšanas, pieejamības un izmantojuma uzlabošana ar kontekstuālas informācijas palīdzību
Svetlana Rižakova. Folkloras un antropoloģijas pieejas rituāla un izpildījuma izpētē Indijā: Daiva-nyama (Bhoota-kolam) un Yakshagana gadījumi
Gustavs Strenga. Veidojot attiecības ar “draugiem” un sabiedrotajiem. Vācu ordeņa garīgā brālība un Livonijas mestra Valtera fon Pletenberga sociālo tīklu veidošanas stratēģijas
Anita Vaivade. Nemateriālā kultūras mantojuma inventarizēšana: starptautisks konteksts arhīvu praksēm
Žurnāls izdots ar Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” atbalstu.

Shops where you can buy this book