Jānis Krēsliņš. Raksti 3 Laikmeta liecības

Purchase online

5.79

Jānis Krēsliņš. Raksti 3 Laikmeta liecības
About this item
Price in bookstore 5.79 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author Krēsliņš J.
Publisher Valters un Rapa
Publication date 2008
ISBN 9789984805235

Jāņa Krēsliņa Rakstu trešajā sējumā apkopotas periodikā publicētās (un arī nepublicētās) apceres par valodniecības, grāmatniecības, bibliotēku, tēlotājmākslas un vēstures jautājumiem. Autors šīs apceres nodēvējis par "Laikmeta liecībām" - lai akcentētu, ka tās izprotamas sava laika kontekstā. Taču J.Krēsliņa apcerēm ir kultūrvēsturiska nozīme, un bagātās informācijas, kā arī konversālā skatījuma dēļ tās ir lasāmas arī citā laikā. Sējumu noslēdz ieskats J.Krēsliņa bagātajā vēstuļu arhīvā. Viņš sarakstījies ar daudzām Latvijas (un ne tikai) kultūrvēsturē izcilām personībām, pats tām piederēdams.

Related items
Shops where you can buy this book