Veronika Strēlerte Raksti I

Purchase online

1.99

Veronika Strēlerte Raksti I
About this item
Price in bookstore 1.99 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author Strēlerte V.
Publisher Valters un Rapa
Publication date 2008
ISBN 9789984805504

Izcilā dzejniece Veronika Strēlerte (1912–1995) pieder pie tās talantīgo rakstnieku paaudzes, kas sevi pieteica trīsdesmito gadu otrajā pusē Latvijas brīvvalstī, bet diemžēl iemantoja traģisku likteni, jo viņu ieceres pārrāva karš, padomju okupācija un došanās trimdā.
Veronikas Strēlertes raksti aptver visu dzejnieces radošo darbību vairāk nekā piecdesmit gadu laikaposmā – no pirmo dzejoļu publikācijas 1935. gadā līdz pēdējam krājumam „Pusvārdiem” 1982. gadā. Pirmajā rakstu sējumā apkopots dzejnieces veikums līdz Latvijas neatkarības zaudēšanai 1940. gada 17. jūnijā – dzejoļu krājumi „Vienkārši vārdi” un „Lietus lāse”, ārpus krājumiem publicētā dzeja, literatūrkritiskie raksti, raksti par dzejnieci, vēstules un Veronikai Strēlertei veltītā dzeja. Literatūrzinātnieces Ievas E. Kalniņas komentāros sniegtas ziņas par krājumu tapšanu un vērtējumu kritikā, dzejoļu pirmpublicējumiem, darbu personāžu, pieminētajām ģeogrāfiskajām vietām un kultūras norisēm.

Related items
Shops where you can buy this book