Latvijas klusie varoņi (brošēts izdevums)

Purchase online

6.95

Latvijas klusie varoņi (brošēts izdevums)
About this item
Price in bookstore 8.69 €
Category: Documentary
Author Bolšaitis P.,Lūse A.,Žīgure A.
Publisher VESTA LK
Publication date 2019
ISBN 9789934511608

Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir vairākas lapaspuses, kas tā arī palikušas neatgrieztas un neizlasītas. Notikumi sekojuši cits citam tik ātri, ka nav bijis iespējams pat izskaitīt dramatisko notikumu upurus, nemaz nerunājot par viņu vārdiem un gadskaitļiem, jo jau pēc nākamā krasā pagrieziena lomas ir pilnīgi mainījušās. Upuri, ja vien izdzīvojuši, paši sprieduši tiesu pār citiem, bet iepriekšējā laika varoņi, dzīvie un mirušie, kļuvuši par tiesājamajiem.
Šī grāmata stāsta par dažādiem civēkiem, kuri dzīvoši dažādās Latvijas vietās. Viņu dzīves ceļi tikpat kā nav krustojušies, bet paši to neapzinādamies, viņi bijuši domubiedri.
Protams, ar šo grāmatu kluso varoņu tēma nav izsmelta. Patiesībā šis ir tikai pirmais solis ceļā uz mērķi meklēt un atrast tādu cilvēku vārdus, ar kuriem mūsu sabiedrība var lepoties. Tas nekas, ka viņi ir dzīvojuši un darbojušies pirms vairāks nekā pus gadsimta. Mūsu tautai jāapzina savi varoņi, jo viņu rīcība ir kā saknes Latvijas sabiedrības šodienai un nākotnei.

Related items