Špikeris. Bioloģija pamat skolai. Shēmas un tabulas

Purchase online

3.39

Špikeris. Bioloģija pamat skolai. Shēmas un tabulas
About this item
Price in bookstore 3.39 €
Category: Elementary school literature
Author Kusiņa M.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2019
ISBN 9789934003981

Grāmatā iekļauti tie jautājumi, kuri aplūkoti pamatskolas bioloģijas stundās: augu, dzīvnieku, sēņu, baktēriju un cilvēka uzbūve un dzīvības norises, kā arī svarīgākie ekoloģijas un dabas aizsardzības jautājumi.
Tajā var atrast bioloģiskos terminus, kuri ikdienā var būt aizmirsušies, piemēram, noskaidrot, kā sauc kādu konkrētu lapas vai stumbra veidu.
Shēmas un tabulas noderēs, gatavojoties dabaszinību ieskaitei 9.klases nobeigumā. Grāmatu var izmantot arī vidusskolēni, lai raksturotu dažādus organismus, veidotu augu un dzīvnieku noteicējus, lai atkārtotu pamatskolā apgūto vielu, kā arī, gatavojoties vidusskolas bioloģijas eksāmenam, dažādiem konkursiem un bioloģijas olimpiādei.

Shops where you can buy this book