15 dzejoļi

Purchase online

6.99

4.89

15 dzejoļi
About this item
Category: Poetry
Author Zālīte M.
Publisher Dienas Grāmata
Publication date 2019
ISBN 9789934546945

Dzejoļi Latviešu un ķīniešu valodā

Klajā nākusi bilingvāla Māras Zālītes dzejas izlase „15 dzejoļi“ latviešu un ķīniešu valodā.

Māras Zālītes dzeja ir pirmais latviešu autora darbu atdzejojums ķīniešu valodā. Tas dos vienreizēju iespēju ķīniešu lasītājiem iepazīt vienu no izcilākajām latviešu dzejniecēm.
Liu Huižu (Liu Huiru) ir ķīniešu dzejnieks, literatūrkritiķis un ģermānists.
Franks Kraushārs (Frank Kraushaar) ir sinologs, LU profesors un Ķīnas lirikas atdzejotājs vācu valodā.
Atdzejotāji ir Trīres Universitātes zinātniskā projekta "Lirika tranzītā“ ("Lyrik in Transition") pētnieki.
Atdzejojumi tapuši sadarbībā ar sinoloģi Ievu Lapiņu.

Grāmatas ievadā Ievas Lapiņas priekšvārds

Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska

Grāmata izdota, pateicoties Igora Skoka personiskam atbalstam

Related items
Shops where you can buy this book