Latvija: kultūru migrācija

Purchase online

25.01

Latvija: kultūru migrācija
About this item
Price in bookstore 27.79 €
Category: History of Art & Culture
Author Autoru kolektīvs
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2019
ISBN 9789934184727

Pie lasītājiem dodas unikāls kolektīvs darbs – astoņsimt lappušu bieza grāmata “Latvija: Kultūru migrācija”, kuras tapšanā iesaistītas četras Latvijas Universitātes (LU) zinātniskās institūcijas un vairāk nekā 25 pētnieki no visdažādākajām humanitārajām jomām – sākot no vēstures, filozofijas un literatūras, līdz reliģijai un mākslas vēsturei. Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt skatījumu uz Latvijas teritorijā dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru pieredzi, vienlaikus Latvijai kā nelielai valstij dodot savu pienesumu pasaules kultūrā.

Related items
Shops where you can buy this book