Augstākā matemātika 1. daļa. Īss teorijas izklāsts

Purchase online

11.15

Augstākā matemātika 1. daļa. Īss teorijas izklāsts
About this item
Price in bookstore 12.39 €
Category: Academic Literature
Author Volodko I.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2020
ISBN 9789984378114

Mācību līdzeklis tiek izdots divās daļās. Tā saturs atbilst tehnisko augstskolu augstākās matemātikas kursa programmai. Mācību līdzekļa pirmā daļa satur šādas augstākās matemātikas nodaļas: lineārā algebra, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, funkcijas un robežas, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini, kompleksie skaitļi.
Katra nodaļa sākas ar īsu teorētisku izklāstu: tajā definēti pamatjēdzieni un dotas pamatformulas. Pēc tam seko uzdevumu risinājumu paraugi ar sīkiem paskaidrojumiem, bet katra temata noslēgumā – uzdevumu numuri patstāvīgai risināšanai no uzdevumu krājuma: Aut. kol. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.