Klīniskā hematoloģija

Purchase online

40.49

Klīniskā hematoloģija
About this item
Price in bookstore 44.99 €
Category: Medicine. Pharmacology
Author Lejniece S.
Publisher Medicīnas apgāds
Publication date 2020
ISBN 9789934573200

Grāmata sniedz plašu ieskatu hematoloģiskajās slimībās, to mūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas iespējās. Atsevišķas nodaļas ir veltītas asinsrades un asins šūnu izmaiņām, slimnieku izmeklēšanas principiem un metodēm. Grāmata 440 lappusēs, sešās nodaļās apskata gan anēmijas un iedzimtus asins sarecēšanas traucējumus, gan onkoloģiskās hematoloģiskās slimības. Tekstuālais materiāls papildināts ar tabulām un attēliem. Hematoloģija kā nozare pēdējā gadu desmitā piedzīvo strauju attīstību, arvien vairāk diagnostikā pielietojot ģenētiskās izmeklēšanas metodes, pozitronemisijas kompjūtertomogrāfiju, kā arī attīstoties medikamentozajai terapijai – šie sasniegumi, kas mainījuši daudzu slimību ārstēšanu un prognozi, atspoguļoti grāmatā Klīniskā hematoloģija. Prof. S. Lejniece grāmatu Klīniskā hematoloģija ir veltījusi kā piemiņu savam tēvam, izcilajam Latvijas ārstam Guntim Beķerim, kas daudzus gadus vadīja Jēkabpils slimnīcas 1. terapijas nodaļu un kuram šogad būtu bijusi 80 gadu jubileja. Mēs redzam vēl vienu vienojošu elementu – kopīgu Alma Mater, kādreiz Rīgas Medicīnas institūtu, tagad Rīgas Stradiņa universitāti. Grāmata Klīniskā hematoloģija būs atbalsts studentiem un rezidentiem studiju procesā, gan jaunu zināšanu avots visu specialitāšu ārstiem. Grāmatu izdevusi SIA Medicīnas Apgāds.

Related items
Shops where you can buy this book