Tautastērpa komplektēšanas pamati

Purchase online

26.99

18.89

Tautastērpa komplektēšanas pamati
About this item
Category: History of Art & Culture
Author Jansone A.
Publisher Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Publication date 2021
ISBN 9789934528422

Grāmatas 136 lapaspusēs apkopotais materiāls balstās uz autores pētījumiem par tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, izdevumā sniegti ieteikumi gan sieviešu, gan vīru, gan bērnu tērpu komplektēšanai. Nacionālā kultūras centrā atzīmēja, ka “Tautastērpa komplektēšanas pamati” ir noderīgs izziņas avots ikkatram tautastērpa darinātājam un nēsātājam – folkloras kopu dalībniekiem, tautas deju kolektīvu dejotājiem, koristiem, koklētājiem un tautas lietišķās mākslas studiju meistariem.

Ilustrācijai izmantoti lietiskie un rakstītie avoti, publicētas aizvadīto gadu veiksmīgākās tautas apģērbu rekonstrukcijas, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautas tērpu skatē godalgotie tērpi.

Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena uzsvēra: ”Metodiskais materiāls “Tautastērpa komplektēšanas pamati” ir ceļvedis latviešu tautastērpa komplektēšanā, lai ikviens interesents varētu iegūt pirmo priekšstatu par latviešu apģērbu un to, kā tas mainās cauri laikiem. Tā ir rokasgrāmata tērpa izvēlē gan individuālā tērpa darinātājam, gan korim vai deju kolektīva dalībniekam. Domājot par 2023. gada Dziesmu un Deju svētkiem, aktuāls kļūst jautājums – kā tērpties, ko vilkt mugurā – to palīdzēs risināt šis izdevums.”

Related items
Shops where you can buy this book