Tulkojums un dzimte Tulkošana feminisma laikmetā

Purchase online

10.34

Tulkojums un dzimte Tulkošana feminisma laikmetā
About this item
Price in bookstore 11.49 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Luīze fon Flotova
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2021
ISBN 9789934187346

LU Akadēmiskajā apgādā izdots Otavas Universitātes (Kanāda) tulkojumzinātnes profesores Luīzes fon Flotovas (Luise von Flotow) darbs "Tulkojums un dzimte: tulkošana feminisma laikmetā" (Translation and gender: translating in the 'era of feminism'). Grāmatu latviešu valodā tulkojuši un rediģējuši Dace Strelēvica-Ošiņa un Dens Dimiņš.

Autore Luīze fon Flotova priekšvārdā atzinusi: "Šīs grāmatas temats ir tulkošanas un dzimtes jautājumu sarežģītās attiecības, kā arī literatūrkritikas darbi, kas radušies to rezultātā."

Grāmatas septiņās nodaļās lasītājs varēs izlasīt vēsturisku atskatu uz to, kādas problēmas sieviešu kustība saskata valodā; uzzināt, kā feminisma idejas un literatūra ir ietekmējušas mūsdienu tulkošanas praksi; par dzimtesapzinīga skatījuma ietekmi uz tulkošanu; kādas grūtības rodas tulkotājiem, kanoniskus darbus tulkojot atkārtoti; par konkrētu darbu kritiskiem vērtējumiem, kādi tiek veltīti dzimtesapzinīgajai tulkošanai, nākotnes perspektīvām un citiem interesantiem jautājumiem.

Grāmatu papildina glosārijs ar tematam būtisko jēdzienu un terminu skaidrojumu un plašs literatūras saraksts.

Pētījuma oriģināla redaktors Entonijs Pims (Anthony Pym) atzinis, ka šī grāmata īpaši noderēs studentiem, kas ar tulkošanas teorijām saskaras pirmo reizi; pasniedzējiem, kas cenšas iemācīt kritiskās domāšanas prasmi, un pētniekiem, kas meklē īsu pārskatu par tulkojumzinātnes tagadni un nākotni.

Grāmatas vizuālo ietērpu darinājusi LU Akadēmiskā apgāda māksliniece Baiba Lazdiņa.

Shops where you can buy this book