Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem

Purchase online

16.19

Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem
About this item
Price in bookstore 17.99 €
Category: Psychology. Pedagogy
Author AvotiņaM.
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
ISBN 9789934187728

Grāmata izstrādāta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2020. gada attīstības projektā “Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām”.
Grāmata paredzēta studiju kursa “Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi” (4 kredītpunkti) apguvei integrētās profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studentiem. Tajā iekļauts teorijas materiāls, uzdevumu piemēri un uzdevumi ar atrisinājumiem patstāvīgajam darbam. Materiālu var izmantot arī matemātikas skolotāji mācību procesā, gatavojot vidusskolēnus matemātikas olimpiādēm.

Shops where you can buy this book