Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?

Purchase online

19.79

Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?
About this item
Price in bookstore 21.99 €
Category: Children's Literature
Author
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2022
ISBN 9789934311871

“Kas aug dabiskās pļavās?” – šādu jautājumu ir uzdevis gandrīz katrs. Augu sugu noteicējs būs labs ceļvedis ikvienam, kurš Latvijas pļavu augus vēlas iepazīt tuvāk. Ilustratīvajā sugu noteicējā ir aprakstīti gandrīz 200 augi un publicētas gandrīz 400 to fotogrāfijas.
“Kas dzīvo dabiskās pļavās?” – arī šādu jautājumu ir uzdevis gandrīz katrs. Dzīvnieku sugu noteicējs palīdzēs tuvoties un izzināt pļavās dzīvojošo dzīvnieku pasauli. Ilustratīvajā sugu noteicējā ir ietverti gandrīz 150 dzīvnieku apraksti un fotogrāfijas.
Augu sugu aprakstus papildina ikoniņas, kas norāda, vai augs ir izmantojams ārstniecībā, ir īpaši aizsargājams vai indīgs. Saudzējamo dzīvnieku aprakstiem pievienota ikoniņa “īpaši aizsargājama suga”.
Grāmatai papildu vērtību piešķir alfabētiskie rādītāji – ne tikai augu un dzīvnieku sugu latvisko nosaukumu, bet arī latīnisko nosaukumu rādītājs.
Grāmata ir divdaļīga: par augiem var lasīt no viena grāmatas gala, par dzīvniekiem, apmetot grāmatu ačgārni.