Dzimšanas trauma

Purchase online

9.89

Dzimšanas trauma
About this item
Price in bookstore 10.99 €
Category: Psychology. Pedagogy
Author Ranks O.
Publisher Zinātne apgāds SIA
Publication date 2022
ISBN 9789934599323

Oto Ranks (1884–1939) austriešu psihologs, psihoanalīzes pamatlicēja Zigmunda Freida students – pirmās paaudzes psihoanalītiķis, kas transformējis psihoanalīzi un tiek uzskatīts par prenatālās un perinatālās psiholoģijas aizsācēju. Psihoanalīzes ietvaros Ranks īpaši pievēršas mītu, mākslas un incesta problemātikai. Ar mākslu viņš saista arī pašbūšanas problemātiku. Īpaši Ranku interesē dzimšanas, tās pārdzīvojuma, atdzimšanas alkas un saistīšanās / nošķiršanās problemātika cilvēku dzīvē. Darbā „Dzimšanas trauma” (1924) risināti ne tikai piedzimšanas, dzimšanas traumu un pārdzīvojumu psihoanalītiskie aspekti. Ranka meklējumi un atskārsmes tiešām ir rosinošas un sabalsojas ar mūsdienīgiem, nereti terapeitiskiem risinājumiem. Ranks aizsāk to pētījumu un praktisko risinājumu virzienu, ko dēvē par prenatālo psiholoģiju, skatot cilvēka attīstību un pārdzīvojumus piedzimšanas norisēs, un, proti, psiholoģija par norisēm pirms piedzimšanas. Oto Ranks joprojām ir aktuāls mūsdienu psihoanalītiskajos un psihosomatiskajos meklējumos. Ranka darbā „Dzimšanas trauma” skatīti ne tikai traumatiskie pārdzīvojumi, to atveidošanās indivīda dzīvē, bet arī dzimšanas un atdzimšanas norišu atveidošanās literatūrā, mākslā, reliģijā un kultūrā. Darbs, ko Oto Ranks veica visa mūža garumā, izraisīja papildu pētījumus par agrīnām mātes un bērna attiecībām un agrīno attīstības psiholoģiju. Dzimšanas trauma ir Ranka populārākā grāmata. Psihiatrijas pētnieks Džeimss Lībermans “Dzimšanas traumu” raksturojis kā vienu no “ievērojamākajām grāmatām psiholoģijas vēsturē” un rakstīja, ka tā sniedz ieskatu, “kas izveidots stabilos vēsturiskos, filozofiskos, antropoloģiskos, mākslas un literāros pamatos”. Darbs, ko Ranks veica visa mūža garumā, izraisīja papildu pētījumus par agrīnām mātes un bērna attiecībām un agrīno attīstības psiholoģiju. Šis ir pirmais Oto Ranka darba tulkojums latviešu valodā. Tulkojumam pievienoti komentāri un bibliogrāfija, personu rādītājs, tulkotāja pēcvārds. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Shops where you can buy this book