Latviešu valodas dialektu atlants. MORFOLOĢIJA I

Purchase online

15.29

Latviešu valodas dialektu atlants. MORFOLOĢIJA I
Latviešu valodas dialektu atlants. MORFOLOĢIJA I
Latviešu valodas dialektu atlants. MORFOLOĢIJA I
Latviešu valodas dialektu atlants. MORFOLOĢIJA I
About this item
Price in bookstore 16.99 €
Category: Popular Science
Author Stafecka A.
Publisher Zinātne
Publication date 2022
ISBN 9789934599187

Latviešu valodas dialektu atlants. Morfoloģija, 1. sējums ir valodnieku vairāku gadu desmitu darba rezultāts, veltīts latviešu valodas dialektu izpētei ģeolingvistiskā aspektā – dažādu dialektālo parādību izplatības areāliem, to robežām, caur lingvistiskiem faktiem atklājot Latvijas dažādo kultūrtelpu un akcentējot Latvijas vēsturiskajās zemēs lietotās valodas īpatnības, parādot Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā runāto latviešu valodas izlokšņu kopsakarības un atšķirības, radu un kaimiņvalodu ietekmi.
Tā kā reģionos runātā valoda – izloksnes un dialekti – mūsdienās strauji zūd, pasaulē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta valodu lokālajām īpatnībām, attieksmei starp valodu un kultūru un pārmaiņām tajā. To pētī ģeolingvistika, kas ir viena no mūsdienu aktuālākajām un modernākajām valodniecības nozarēm un kuras galvenais uzdevums mūsdienās ir publicēt, dalīties un integrēt ģeolingvistiskos datus, veidojot valodu atlantus, lai veicinātu sadarbību starp valodniekiem, vēsturniekiem, arheologiem un etnogrāfiem, veidojot saikni starp valodu un kultūras adaptāciju. Tādējādi ģeolingvistiskajās kartēs fiksēto valodas parādību izplatības robežās iespējams izlasīt valodas vēsturi (tostarp valodu kontaktus vēsturē un mūsdienās), skaidrot valodas pārmaiņu procesus, iedzīvotāju migrāciju, balstoties uz teritoriāliem dialektāliem variantiem. Tas nepieciešams arī plašākai sabiedrībai – studentiem, skolotājiem, kultūrvēstures entuziastiem, citiem interesentiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu informāciju par pārmaiņām valodā, kas saistītas kultūrvēsturisko informāciju, pārmaiņām sabiedrības sociāli ekonomiskajā un kultūras jomā.
Projekts īpaši nozīmīgs nacionālā un valstiskā līmenī – tā kā tas atspoguļo Latvijas novadu valodu, tas radīs interesi arī skolu jaunatnē, tādējādi veicinot patriotismu un interesi par valodas daudzveidību, ļaus apzināties sevi ne tikai kā daļu no Latvijas un tās vēsturiskajām zemēm, bet arī kā daļu no mazajām kultūrtelpām vēsturisko zemju robežās, kas kā unikālas mazākas kultūrtelpas pastāv atsevišķos pagastos vai to daļās, vai vairākos pagastos kopā, piemēram, Suitu kultūrtelpai u. c.
Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras ministrijas projekta KULTŪRelpa finansiālu atbalstu.

Related items
Shops where you can buy this book