Par sākotnēm Origen

Purchase online

5.39

Par sākotnēm        Origen
About this item
Price in bookstore 5.99 €
Category: Religion
Author Origens
Publisher Vieda
Publication date 2002

"Par Sākotnēm" ir viens no visinteresantākajiem Origena darbiem. Savdabīgie uzskati, kas izraisīja baznīcas uzbrukumus tā autoram, šajā grāmatā guvuši visspilgtāko izteiksmi. Darbā, kas veltīts kristīgās ticības sistemātiskam izklāstam, katra Origena doma izteikta skaidri, un viņa atziņas par dažādiem ticības mācības jautājumiem (paustas III gadsimtā pēc Kristus) ar savu konsekvenci un analīzes dziļumu mūsdienu lasītāju tiešām var pārsteigt. Aleksandrijas Origena mācībā ikvienas Dieva patiesību izprast alkstošs gars var atrast atbildi uz savām šaubām un meklējumiem. Tā kā autors izteiksmes veids ir visai sarežģīts un lasītājam, kas nav speciālists teoloģijas jautājums, grūti uztveram, apgāds piedāvā šo Origena darbu Andra Gulbja konspektīvā izklāstā.

Related items
Shops where you can buy this book